22 575 07 00

bonus@upbonus.pl

Informacja marketingowa

Informacja marketingowa

Poznaj korzyści platformy

Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Bonus Systems Polska S.A...

1. Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Bonus Systems Polska S.A. (dalej „Bonus”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. W Bonus został wyznaczony Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@upbonus.pl.

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją odpowiedzi na zamówioną ofertę handlową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Bonus, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

3. Dane przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi na zamówioną informację handlową będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 12 miesięcy od momentu jej przesłania.

4. Zebrane dane mogą być udostępniane innym kontrahentom Bonus w celach realizacji zaproponowanych usług. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Bonus, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji oraz podmiotom, którym zlecono wysyłanie informacji handlowych; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bonus i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

5. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bonus (dane kontaktowe wskazane powyżej).

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie.

Nowoczesna forma obdarowywania upominkami

i utrzymywania relacji z: partnerami biznesowymi, kontrahentami, pracownikami

Bez logistyki

Zawsze udany prezent

Z możliwością personalizacji

DLACZEGO WARTO?


Bez logistyki > dostarczamy wszystko za Ciebie


Możliwość wyboru > obdarowany sam wybiera prezent

• Budowanie brandu > personalizowany katalog nagród w Twojej kolorystyce i z Twoim logo


Platforma do obdarowywania i utrzymywaniarelacji z: partnerami biznesowymi, kontrahentami,pracownikami.

Jedno narzędzie. Setki możliwości.


Utrzymanie relacji z klientami


Rozwiązanie kłopotliwych reklamacji


Unikalny podarunek na święta


Budowanie nowoczesnego brandu

JAK TO

DZIAŁA?


Ty decydujesz jak cenny upominek chcesz przekazać. Obdarowany wybiera. My dostarczamy.

To take proste!

Z Twojej perspektywy

Wybierz elektroniczną lub drukowaną formę vouchera

Wybierz gotowy lub stwórz własny katalog nagród fizycznych

Przekaż otrzymane od nas vouchery osobiście lub mailem

Z perspektywy obdarowanego


Obdarowany wchodzi na OdbierzUpominek.pl i wprowadza numer vouchera

My dostarczamy prezent na dowolny adres

Wybiera najodpowiedniejszy dla siebie prezent

Kontakt

tel.: 22 575 07 00

bonus@upbonus.pl

Bonus Systems Polska S.A.

Ul. Dywizjonu 303 139/137

01-470 Warszawa

© 2020 Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kapitał Akcyjny 17 617 380 PLN w pełni opłacony Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307